Min portfolio

Hvæs – håndværk og æstetik

Hvæs forstålsen og analyse af et sted og hvordan man kan bruge sig selv som redskab til at måle og observere, rum og områder.

kurset har givet mig redskaber til at formidle og nye måder arbejde med steder og forståelse på.

I mine undersøgelser af kalvebod fælled viste mig noget om stedet potentiale og de mugeligheder stedet allerede har.

Er vores landskab klar til os.

Det at kalvebod fælled ligger så tæt på byen og mange mennesker har adgang og bruger området betyder også at området skal kunne klare både den menneskelig press, men sammenstidig være levested for vores natur. Biodiversitet en presset og kalvebodfællede er stedet i mellem der hvor der er plads til naturen men det er på vores vild kor, så alt vi gør som har et indgreb på stedet har betydning for dem der allerede bor der.

Mine Planer for stedet har mugeligvis været noget voldsomme i forhold til at passe på biodiverseten men efter at have reflekteret over mine planer fra det store arbejdsområde er jeg også klar over at man kan gøre mere ved nogen gange at gøre mindre. Men det skal planlægges og andlægges ordenligt for at give det ønskede resultat.

Blomsterne er hjemmehørende og planter som jeg synes kunne give give noget til stedet hvis man skal nedlægge miljøstationen er man nød til at over veje hvad der skal sås og plantes.

film om stedet

Vi skulle i en del opgave lave en film, en film som kunne fange stedet.

Dette er mit forsøg på dette Film

Det færdig produkt

Eksamens afleveringen hvæs, da hvæs skulle afleveres skulle kom Covid 19 og lukke Danmark, og vi fik derfor skulle vi pakke alle vores ting og arbejde hjemmefra. Dette bager mit resultat virkelig også.

Men når det så er sagt, så er rimelig godt til freds med resultatet. Og den læring jeg har fået hele kurset har været mega godt og spænde.