Min portfolio

Planter og teknologi

Så er man igang i gen, og det er alletiders at være tilbage på skolen.
Vi er start platek ud hav stigninger, og vi skulle i dag snakke om forkellige typer af kyst i danmark. Jeg havde lavet denne omring amager stand park. der efter skulle vi snakke om de forkellige metoder man kan bruge til at kyst sikre og bruge en natur orienteret løsning forhold til en mere teknisk løsning.

Snakken omkring hvordan man kyst sikre og hvad og hvordan man kyst sikre forskellige steder, hvordan man skal tænke over hvad området kan nu og hvad der vil ske med det hvis man ikke gør noget. Det at opveje det at gøre noget og det at gøre lidt og det at gøre meget.

Platek 1 var inddelt i kursus opgaver der var 5 –
K1 skitserings projekt (Roskilde fjordpark)
K2 Græsudtryk og jordbund
K3 Masse og Rum
K4 Terrænbehandling
K5 Dimensionering, materialitet og semantik


Man kan se hvad det ente ud i denne fil