Speciale

Gjorslev

I samarbejde med og stort tak til:
Sine Stagsted – Landskabsarkitekt

Carsten L Jakobsen – Godsforvalter
Samt Gjorslev Gods, personer og omgivelser

Er denne helhedsplan skabt for at understøtte, nye mugligheder og give nye rekreative rum som understøtter mennesket og biodiversiteten igennem kommunikation og oplevelser.

Ved brug at forskellige landskabelige analyser

Har vi forsøgt at skabe en plan der samarbejder med naturen, og som bygger vider på de eksistenserne værdiger.

Video præsentation af stedet:

https://www.behance.net/gallery/171187105/Gjorslev

Som landskabsarkitekter samarbejder vi med naturen, og naturen er god til at være natur, hvis den for plads og vi tænker os om i planlægning, udførsel og udvikling kan den give os så meget igen.